Kilka informacji na temat mojej osoby

Szanowni Państwo, serdecznie witam na mojej stronie.

Jestem absolwentką Wydziału Polonistyki, na kierunku Filologia Polska o specjalności nauczycielskiej. Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam Podyplomowe Studia Logopedyczne  na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Humanistycznym  w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego oraz Podyplomowe Studia z Neurologopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Filologicznym Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa. Tytuł logopedy zdobyłam broniąc pracy pt.: Sprawność narracyjna  w Zespole Aspergera,w której dokonałam charakterystyki zachowań językowych, kompetencji językowej, a w szczególności oceny sprawności narracyjnej jaką przejawia jedenastoletni chłopiec z zespołem Aspergera. Podczas pisania pracy dyplomowej na kierunku Neurologopedii zajmowałam się badaniem oraz opisem zaburzeń mowy o typie afazji akustyczno – amnestycznej u pacjenta po udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu.

Kierunek ten wzbudził moje zainteresowanie kiedy miałam okazję obserwować dzieci autystyczne, z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W związku  z tym, odbyłam roczny kurs Zaburzenia w mówieniu, czytaniu, pisaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestniczyłam  w warsztatach Budowanie świadomości niepełnosprawności, ukończyłam szkolenie, którego celem było doskonalenie kwalifikacji zawodowych  w zakresie Terapii ręki - usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych, przygotowującego do diagnozowania zaburzeń motoryki małej i prowadzenia terapii (ćwiczeń usprawniających) kończyny górnej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pisania. Odbyłam kurs na temat Integracji Sensorycznej (SI) - wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii oraz wzięłam udział w szkoleniu Mutyzm wybiórczy: Metody i strategie terapeutyczne. Uczestniczyłam w VI Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej  A niech gadają! - logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera) na Uniwersytecie Rzeszowskim, w ramach której brałam udział w warsztatach Diagnoza i planowanie terapii logopedycznej w przypadku pacjenta z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu oraz w warsztatach O praktycznych problemach diagnozy i terapii osób z zaburzeniami płynnego mówienia (w tym: jąkania się i giełkotu). Uczesniczyłam w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Terapialogopedyczna. Strategie – metody – techniki”, w warsztatach Terapia logopedyczna dzieci z padaczką oraz Metoda skryptów i ich wycofywanie w terapii osób z zaburzeniami rozwoju w Lublinie. Brałam udział w szkoleniu Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne w Rzeszowie.

Wiedzę praktyczną zdobyłam podczas praktyk logopedycznych m. in. na Oddziale Neurorehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Wówczas poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą procesu diagnostyczno-terapeutycznego w poszczególnych jednostkach patologii mowy, działań profilaktycznych, korekty techniki mówienia i emisji głosu. Zdobyłam doświadczenie  w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, chorobami genetycznymi, chorobami neurologicznymi, afazją, dysfagią, dyzartrią i jąkaniem.

Dodatkowo nadmienię, iż odbyłam  praktyki na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Humanistycznym w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, gdzie miałam możliwość poszerzyć swoją wiedzę teoretyczno - praktyczną z różnych dziedzin, poczynając od logopedii, neurologopedii, surdologopedii, oligofrenopedagogiki, a kończąc na ortodoncji. Wyżej wymieniona praktyka okazała się dla mnie bardzo przydatna, z uwagi na to, iż wzbogaciłam wiedzę z zakresu terapii dziecięcej z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zdobyłam również wiedzę z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami sprawności manualnej, percepcji wzrokowo - ruchowej, percepcji słuchowo - ruchowej oraz zaburzeniami mowy.  Poznałam strategie postępowania logopedycznego u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz formy, metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym, a także w terapii osób w wieku podeszłym oraz starczym. 

Logopedia jest moją pasją, jako logopeda prowadzę zarówno terapię logopedyczną w przedszkolu z dziećmi w wieku 2,5 - 6 lat, jak i  dzieci w wieku szkolnym i młodzieży. Pracuję na stanowisku neurologopedy w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie, gdzie prowadzę terapię neurologopedyczną osób dorosłych przebywających na Oddziale Neurologii. Staram się wprowadzać innowacyjne formy terapii oraz metody pracy, aby uatrakcyjnić terapię najmłodszym Pacjentom. Dbam o to, żeby moi Pacjenci czuli się komfortowo podczas zajęć, dlatego każde spotkanie przebiega  w miłej i przyjaznej atmosferze. Terapię osób dorosłych w trakcie lub po przebytych chorobach neurologicznych prowadzę w domu Pacjenta, aby nie narażać go na niepożądany stres, czy niepokój. Spotkania odbywają się  w przyjaznych, domowych warunkach, co sprzyja  pracy nad wspólnym  sukcesem terapeutycznym.  Priorytetem dla mnie jest osiągnięcie jak najlepszych efektów w możliwie najkrótszym  czasie.

O nas

Gabinet logopedyczny LOGO - MED oferuje usługi dla dzieci przejawiających trudności w opanowaniu systemów językowych oraz dla dorosłych z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017