Dla dzieci i młodzieży

Terapia neurologopedyczna

Planując terapię neurologopedyczną należy dobierać takie metody oraz formy pracy, aby były dostosowane do potrzeb i możliwości Pacjenta. Wcześniejsze wykrycie zaburzenia oraz rozpoczęcie interwencji terapeutycznej daje szanse na osiągnięcie założonych efektów w jak najkrótszym czasie.

Terapia neurologopedyczna obejmuje:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • wady wymowy ( seplenienie, rotacyzm, nosowanie etc.),
 • niedokształcenie mowy o typie afazji,
 • afazję,
 • dyzartrię,
 • jąkanie,
 • dzieci z chorobami genetycznymi,
 • dzieci z chorobami neurologicznymi.

Diagnoza neurologopedyczna

Prawidłowa diagnoza neurologopedyczna stanowi podstawę skutecznej terapii. Przebiegać może  w odstępach czasu i wymagać kilku wizyt, aby była całościowa (zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami artykulacji). Wymaga ona bowiem przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z rodzicami/opiekunami Pacjenta oraz zbadania różnych aspektów rozwoju mowy:

 • ocenę mowy czynnej i biernej,
 • ocenę oddychania,
 • ocenę tempa mówienia,
 • badanie artykulacji,
 • ocenę aparatu artykulacyjnego pod kątem budowy anatomicznej aparatu mowy,
 • ocenę percepcji słuchowej oraz wzrokowej,
 • ocenę  gryzienia, żucia i połykania.

O nas

Gabinet logopedyczny LOGO - MED oferuje usługi dla dzieci przejawiających trudności w opanowaniu systemów językowych oraz dla dorosłych z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017